Semináře

Implantologie pro začínající a mírně pokročilé, seminář s workshopem

Implantologický seminář pro začínající a mírné pokročilé implantology. V průběhu semináře budou implantologové si budou moci prakticky vyzkoušet postup při zavádění implantátu.

Přednášející:
MUDr. et. MUDR. Gabriela Pavlíková

Místo konání semináře:
Hotel Avanti, Střední 61, 602 00 Brno

Termín semináře:
Podzim 2021

Program semináře

Pátek

09.00 – 10.00Historický vývoj implantologických systémů a současně používané typy implantátů
10.00 – 11.00Způsoby ošetření povrchu implantátů, dekontaminace
11.00 – 11.15Coffee break
11.15 – 12.15Biomechanika v implantologii
12.15 – 13.00Výběr pacienta a plánování chirurgické fáze ošetření, wax up, šablony
13.00 – 14.00Oběd
14.00 – 15.45Specifika preparace štoly pro implantát v kosti typu D1 – D4
15.45 – 16.00Coffee break
16.00 – 17.00Implantace u pacienta s parodontitidou, periimplantitis
17.00 – 18.00Ukázky jednotlivých postupů
Workshop – zavedení implantátů do modelů

Sobota

09.00 – 10.45 Typy spojení implantát – abutment, odlišnosti v jejich biomechanice
09.00 – 10.45Coffee break
11.00 – 13.00Protetické komponenty u implantátů s transmukózním a zevním typem spojení,
indikace jejich použití
13.00 – 14.00Oběd
14.00 – 16.30Workshop – zavedení implantátů do modelů, otiskovací metody