Procházení slovníku podle počátečního písmene

Počáteční písmeno: „E”

Elevace

vyzvednutí sliznice dutiny ústní