Procházení slovníku podle počátečního písmene

Počáteční písmeno: „D”

Distrakční osteogeneze

posun čelistní kosti pomocí distraktoru