Procházení slovníku podle počátečního písmene

Počáteční písmeno: „B”

Bone splitting

rozštěpení kosti pomocí osteotomických dlát

Bone spreading

metoda zahušťování (rozšiřování) kosti