Procházení slovníku podle počátečního písmene

Slovník

Augmentace

úprava kostní tkáně před implantací nebo v průběhu implantace

Bone splitting

rozštěpení kosti pomocí osteotomických dlát

Bone spreading

metoda zahušťování (rozšiřování) kosti

Distrakční osteogeneze

posun čelistní kosti pomocí distraktoru

Elevace

vyzvednutí sliznice dutiny ústní

Implantát

Zubní implantát je umělá náhražka vlastního zubu, která je vpravena do ústní dutiny na místo původního zubu a plní jeho funkci.