Piezochirurgie

Piezoelektrické zařízení, umožňující používat osteotomické a osteoplastické postupy v téměř všech anatomických situacích.

Toto zařízení lze použít v následujících oblastech: 

-   ústní chirurgie:

extrakce – resekce kořenového hrotu zubu – cystektomie – distrakce čelistních kostí, 

-   implantologie:

fenestrace kosti – bone splitting - egalizace kosti – získávání monokortikálních kostních štěpů –     osteoplastické postupy – finální příprava místa pro zavedení implantátu – extrakce před okamžitou    implantací – sinus lift - nahrazení rotačního nástroje při vytvoření lože implantátu, 

-    parodontologická chirurgie:

osteotomické a osteoplastické postupy – odběr autologních kostních štěpů při řízené kostní regeneraci  – odstranění vhojených kořenů – úprava povrchu kořenů zubů, 

-    chirurgická ortodoncie:

tunelizace, patefakce nebo extrakce retinovaných zubů –kortikotomie v ortognátní chirurgii. Toto zařízení může být použito pouze v dentální chirurgii,v ambulanci, kde se nevyskytují vznětlivé plyny (anestetické směsi, kyslík a pod.).