Piezochirurgie v zubní ordinaci, seminář s workshopem

Seznámení s teoretickými informacemi i praktickými zkušenostmi, bez nichž nelze kostní ultrazvukovou chirurgii efektivně využívat.

- Princip ultrazvukové kostní chirurgie, modulace frekvence a její rozsah 
- Indikace piezochirurgie v jednotlivých oborech stomatologie a maxilofaciální chirurgie 
- Osteotomie, osteoplastika, odběr autologních kostních štěpů ve formě chipsů a bloků 
- Extrakce zubů v místě plánované implantace, egalizace alveolu 
- Indikace preparace lože implantátu pomocí piezochirurgie, způsob práce s implantologickými koncovkami 
- Laterální a uzavřený sinus lift 
- Výkony dentoalveolární chirurgie v blízkosti rizikových anatomických struktur 
- Revize periapikálních lézí a retrográdní reendodoncie 
- Distrakce alveolu jako metoda řízené kostní regenerace 
- Workshop - práce s různými koncovkami při preparaci modelového materiálu, která umožní nácvik správného tlaku na násadec

Cena: 2500,-Kč

Termín a místo konání semináře: 6.října 2017 - Praha 
Soukromá stomatologocká klinika, Ruská 42/614, 101 00 Praha 10 (www.scigel.cz)

Přednášející: MUDR. et. MUDR. G. Pavlíková

Kredity ČSK:  zažádáno 

V ceně je zahrnuto kurzovné a drobné občerstvení.


Nezávazná přihláška

#
#
#
#