Odborní poradci

MUDr. et. MUDr. Gabriela Pavlíková

absolvovala lékařskou fakultu Karlovy Univerzity v Plzni v oboru stomatologie a všeobecného lékařství. Působila na chirurgické ambulanci a lůžkovém oddělení stomatologické kliniky FN v Plzni. Získala I.atestaci v oboru stomatologie a II.atestaci v oboru maxilofaciální chirurgie. Jejím hlavním zaměřením je implantologie, dentoalveolární chirurgie, maxilofaciální chirurgie.