Implantologie pro začátečníky a mírně pokročilé, seminář s workshopem

Komplexní dvoudenní seminář pro začínající implantology, eventuálně i pro stomatology, kteří neimplantují, ale zabývají se možnostmi protetického ošetření v implantologii.

- Historický vývoj implantologických systémů a současně používané typy implantátů
- Způsoby ošetření povrchu implantátů, dekontaminace povrchů, laserem ošetřený povrch Synthegra
- Biomechanika v implantologii Výběr pacienta a plánování chirurgické fáze ošetření, wax up, šablona radiologická a chirurgická, silikonový klíč
- Chirurgický protokol, specifika preparace štoly pro implantát v kosti typu D1 - D4
- Základní zásady pro umístění implantátu ve vztahu k typu implantátu a nabídce tvrdých a měkkých tkání Vnitřní, zevní a transmukózní spojení implantátu s abutmentem, odlišnosti v jejich biomechanice a indikaci
- Protetické komponenty u implantátů s vnitřním, zevním a transmukózním typem spojení, indikace jejich použití
- Workshop - zavedení implantátů do modelů a biologického materiálu, metody otiskování

Cena: 6000,-Kč

Termín a místo konání semináře:

7-8.června 2019 / Brno - Hotel AVANTI  

Přednášející: MUDR. et. MUDR. G. Pavlíková, MUDr. J. Dostal, Doc. MUDr. Martin Starosta PhD

Kredity ČSK: 10

V ceně je zahrnuto kurzovné a drobné občerstvení. Cena nezahrnuje náklady na dopravu a ubytování. Členové Wk (Way klub ČR a SR) nehradí při seminářích GEASS kurzovné (viz podmínky členství WK). 


Nezávazná přihláška

#
#
#
#