Procházení slovníku podle počátečního písmene

Bone splitting

rozštěpení kosti pomocí osteotomických dlát

uplatňuje se při nedostatečné šířce alveolu frontálního úseku maxily.