Řízená kostní regenerace

BIOTECK je italská společnost založená na počátku 90 let. Záměrem společnosti je v praxi používat výsledky vědeckých výzkumů zaměřených na transformaci kostní tkáně zvířecího původu zbavenou antigenních struktur specifickou enzymatickou metodou.

BIOTECK pracuje na poli augmentace kosti v těchto oborech:

-dentoalveolární chirurgie

-maxilofaciální chirurgie

-plastická rekonstrukční chirurgie

-ortopedie a neurochirurgie

-veterinární medicína

V současnosti se BIOTECK snaží za pomoci obchodních partnerů prosadit své výrobky i v zahraničí, kdy za svůj hlavní cíl považuje poskytnout světovému trhu biomateriály, jejichž výroba respektuje výsledky vědeckých výzkumů. Sídlo výrobních laboratoří společnosti je v Torině, obchodní kancelář sídlí ve Vicenze.

BIOTECK vyrábí a dodává své výrobky na trh s biologickými materiály. Používá vlastního exkluzivního selektivního chemicko-fyzikálně-enzymatického procesu vedoucího k odstranění veškerých antigenních částic za nízkých teplot – kolem 37 stupňů celsia, tedy bez fáze kalcinace. Používaná kostní tkáň je koňského původu.

 

BIO-GEN
Je to přírodní osteokonduktivní materiál bez kolagenu, kompletně resorbovatelný. Je vyráběn buď ve formě granulátu – spongiósního, kortikálního či ve směsi – nebo ve formě bloků získávaných sekcí ze spongiózy stehenní kosti koní.

BIO-GEN PUTTY
Spongiózní kost koňského původu složená z mineralizované kostní tkáně a z deantigenizovaného kolagenu. Je určena k vyplnění defektů, které jsou obtížně přístupné, lze jej používat i jako hemostatika nebo nosiče pro různé medicinální substance.

OSTEOPLANT FLEX
Spongiózní nebo kortikální kostní tkáň, která je před použitím flexibilní. Skládá se z částečně demineralizované kostní minerální matrix a kompletní matrix kolagenu I. Demineralizace spočívá v elektrolytické proceduře, která vede k odstranění apatitu z kostní tkáně. To v důsledku umožní tvarovatelnost a dobrou adaptibilitu augmentačního materiálu.

OSTEOPLANT ELITE
Jedná se o novou koncepci membrán pro GTR a GBR, při níž kompletně resorbovatelná membrána umožní dosažení stejných výsledků jako s membránou neresorbovatelnou. Je to umožněno dlouhým resorpčním časem kortikální kostní membrány.

BIOCOLLAGEN
Přírodní kompletně vstřebatelná membrána z koňského kolagenu, deantigenisovaná, analergenní, lyofilisovaná. Používáme ji k překrytí defektů či augmentačního materiálu v místech, kde není dostatek kvalitní přirozené tkáně.

Doporučení pro používání těchto produktů:

- zbytková kostní tkáň v augmentované oblasti musí tvořit alespoň 60% podkladu pro augmentát
přesvědčte se, že před adaptací augmentátu byla  z povrchu kosti odstraněna veškerá vazivová tkáň, která by mohla narušit vlastní průběh augmentace
všechny výrobky musí být před použitím hydratovány po předepsanou dobu, nejvhodnějším roztokem je fysiologický roztok
pokud chcete blok augmentátu fixovat drátem či šroubem, ve vhodné jej v místě fixace před použitím perforovat vrtákem – předejdete tak poškození bloku augmentátu
vždy se přesvědčte, že mukoperiostální lalok kompletně překrývá augmentovanou oblast; není-li tomu tak, použijte kolagenní membránu
neresterilizujte žádný z těchto produktů v autoklávu, není pak možné zajistit předpokládaný výsledek ošetření